اطلاعات بیشتر

وزن 5 kg
شماره ثبت

نوع برنج

هاشمی