اطلاعات بیشتر

وزن 10 kg
شماره ثبت

نوع برنج

هاشمی