اطلاعات بیشتر

نوع برنج

عنبربو

وزن

10kg

شماره ثبت

308632