اطلاعات بیشتر

وزن 2.5 kg
شماره ثبت

نوع برنج

دم سیاه